Gjør kjelleren trappen Tryggere for småbarn

April 6

Gjør kjelleren trappen Tryggere for småbarn

Trappene kan være veldig farlig for småbarn eller noen andre som ikke er helt stabilt på føttene. Det er viktig å både sikre din kjelleren trappen er idet pengeskap idet mulig for småbarn samt har en måte å hindre barnet i å angi trappen helt for å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet i hjemmet ditt.

Instruksjoner

•Prevent barnet tilgang trappen uten tilsyn. Installere tastet låser på døren eller dører som gir tilgang til kjelleren trappen. Hvis det er ingen dører, blokkere trappen av med baby portene at barnet vet ikke hvordan å åpne og ikke klatre over lett.

•Kontroller at rekkverk er lett tilgjengelig og sikker på begge sider av trappen. Hvis trappen er åpent på en eller begge sider, plasserer du dem med noen form for side eller barer så små barn ikke tur og faller over på siden av trappen til bakken.

•Kontroller at trapperommet er godt opplyst slik smårollinger og noen andre bruker trappen vil kunne se hvert trinn tydelig og enkel. Installere ytterligere belysning hvis nødvendig.

•Ikke ikke forlate rot eller elementer på trappen der du eller barnet kan tur over seg. Oppbevare trappene klar av hindringer til alle tider. Ikke la barnet objektene ned trappen og sørge for at de holder rekkverk hele tiden.

Sette inn en ikke-slip dekker på trappene eller teppe dem for å gi sikker trekkraft. Glatt trapper kan være vanskelig å navigere.

•Ikke la barnet på trappa uovervåket. Småbarn bør ledsages av en voksen mens du går opp og ned kjelleren trappen. Voksen skal bo i myte eller holde barnets hånd å hindre faller og skader.