Fordelene av kloakk

March 15

Fordelene av kloakk

Installasjon av moderne avløpsnettet gir samfunn med mange fordeler. Selv om de fleste landene i den vestlige verden har moderne avløpsnettet i nesten alle samfunn, er det fortsatt mange land over hele den tredje verden der ingen slike fasiliteter finnes. Et avløpssystem er en av de sentrale infrastruktur som et samfunn blitt trygt og permanent etablert.

Vedlikehold

Hvis du ikke er innenfor grensene av et samfunn der en kloakknett når hjemme, blir du ansvarlig for din egen sanitær og avløpsvann avhending. Dette betyr at installere en septiktank av noe slag. Dette er tidkrevende og kostbart å vedlikeholde. Når du er på en primær kloakknett, måtte vedlikehold for linjen frem til ditt hjem er ansvaret til byen og er betalt av skatter.

Drikkevann

Kloakk gir en inneholdt metode for kontroll, behandling og resirkulering avløpsvann. Dette er svært viktig for å bevare kvaliteten på andre vann, spesielt drikkevann. Problemet med andre systemer, som septik eller enda mer rustikk systemer fortsatt brukes i utviklingsland, er at seepage kan oppstå og forurense drikkevannsforsyning. Dette utgjør en alvorlig helsefare som er lindres når et avløpssystem er på plass.

Flom

Kloakk tjene funksjoner utover transport for avløpsvann produsert av husholdninger og bedrifter. De fleste avløpsnettet tilbyr også for salg av avrenning og regnvann som akkumuleres i byens gater. Stormen avløp gi tilgang for dette vannet renne inn i kloakksystemet før bassengene farlig. En velutformet avløpssystem hjelper grense flom i urbane områder.

Miljøvern

Kloakk og de vann-anleggene tilknyttet er en viktig komponent i bevaring av miljøet. Sanitær avløpssystem systemer, som installeres i store byer, sikre at ingen forurenset eller skitne vannet er innført tilbake i miljøet. I stedet, er vannet ført til kloakkrenseanlegg, hvor urenheter, kjemikalier, bakterier og andre miljøskadelige materialer er fjernet før vannet er gjeninnført i verden.