Feilsøke Chamberlain LiftMaster garasje døren 10 blinker

May 1

Sikkerhet-reversere sensoren LiftMaster garasje døren hindrer mennesker, dyr og gjenstander blir fanget under garasjeporten mens det lukkes. Hvis sikkerhet-reversere sensoren registrerer en hindring i nærheten garasjeporten mens den lukkes, døren stopper og omvendt til full åpen posisjon. Den diagnostiske lampe nær døren vil også flash 10 ganger, indikerer operasjonen. Inspisere garasjeporten hvis den ikke lukke på grunn av sikkerhet-reversere sensoren, selv etter fjerning av alle hindringer fra garasjeportens bane.

Instruksjoner

•Kontroller justeringen av sikkerhet-reversere sensorer. Løsne vingeskruen sender utseende og sikte det direkte på motta øyet. Stram vingeskruen låse sensoren på plass.

•Løsne vingeskruen på motta øyet. Juster motta øyet på sender øyet til den grønne indikatorlampen lyser jevnt. Stram vingeskruen låse sensoren på plass.

•Clear området rundt garasjeporten borte. Fjern alle objekter som kan forstyrre usynlig lysstrålen banen til sensorer.

•Kontroller garasje døren kablene for å sikre at de ikke er bindende eller bli sittende fast mens døren stenger.