Fakta om husholdningenes kjemikalier

February 10

Fakta om husholdningenes kjemikalier

Husholdningenes kjemikalier, som blekemiddel, rengjøringsmidler, gjødsel og avløp rengjøringsmidler, er nyttig og praktisk. Men kan de også være giftig og forårsaker forurensning. Du trenger å lære grunnleggende om kjemikalier i hjemmet og kast dem ansvarlig.

Toksisitet

Mange nyttig husholdning kjemikalier er også giftig for mennesker, dyr, planter og dyreliv. Ifølge den tsjekkiske journalen "Arh Hig Rada Toksikol", er 23 prosent av forgiftning hendelser forårsaket av rengjøringsmidler, vaskemidler og andre hushold kjemikalier.

Disposisjon

Du bør ikke kaste husholdning kjemikalier med vanlig søppel. De fleste byer har en farlig avfall deponi spesielt for å håndtere disse kjemikaliene trygt. Byen kjemiske deponier vanligvis ta sterke rengjøringsmidler, blekemidler, avløp rengjøringsmidler, maling og maling tynner, frostvæske og mange andre vanlige husholdning kjemikalier.

Forurensning

Mange husholdning kjemikalier, inkludert ugress morder, gjødsel, plantevernmidler og såpe, kan forurense lokale vassdrag hvis helles i avløpet eller lov til å vaske i plenen. De kan skade septisk systemene og offentlig vann. Unngå å sette store mengder kjemikalier i avløpet.