Er jeg ansvarlig for bladene fra min treet som faller i naboen står gården?

May 23

Er jeg ansvarlig for bladene fra min treet som faller i naboen står gården?

Selv om riktig plassert trær kan legge betydelig verdi til bolig tomter eller andre landskap, er vegetative rusk de produserer en hyppig kilde av krangel mellom naboer og grunneiere. Beskjæring trær, fjerne rusk og ellers holder dem i samsvar med lokale lover kan hjelpe løse tvister minnelighet eller hindre dem oppstår.

Naturlig forekommende rusk

Grunneiere er ikke ansvarlig for naturlig forekommende rusk fra sine trær som faller på tilstøtende tomter. Kvister, løv, falt eikenøtter og sap er alle vurdert ansvaret til eieren av mye som de faller, i stedet for eieren av treet, gitt rusk ikke betydelig skade på strukturer eller landskapsarbeid. Vegetative rusk fra sunn trær er generelt ikke grunnlag for å forfølge søksmål mot eieren av treet, i alle land med mindre det utgjør en fare eller en plage.

Plage vs fare trær

Plage trær er definert som de som utgjør ingen trussel eller livet, men forstyrre rimelig glede av sa eiendom. Dette inkluderer trær med overhengende eller annet gripe grener, samt de som gir uønskede skygge eller vegetative rusk. Fare trær, men er de med åpenbare feil som utgjør en betydelig trussel mot livet eller eiendom. En usunn treet med døde lemmer under et hus eller spille område i et tilstøtende mye, for eksempel ville bli klassifisert som en fare.

Selvhjelp

Rettspraksis og lovbestemte provisjoner diktere at grunneiere skal utøve høyre for "selvhjelp" å håndtere ordensforstyrrelser trær. Selvhjelp er rett av grunneiere, i alle stater, fjerne grener eller annet rusk, uten å gå til retten. Selv om søksmål er et alternativ i tilfeller hvor selvhjelp ikke er praktisk, definerer de fleste stater selvhjelp læren som en grunneier primære regress når håndtere gripe avdelinger eller falne blader. Fare trær, i kontrast, er ansvaret til eieren av mye der de bor, og loven krever farer håndteres så snart de er angitt, på eierens regning.

Konfliktløsning

Løsing av tvister om rusk treet minnelighet med naboer er alltid best å søksmål, selv om grunneiere i de fleste stater har mulighet for juridisk recourse, hvis innbyggerne involvert ikke er villige til å løse problemet. Kontakt eierne av omkringliggende mye og snakker med dem i person, hvis mulig. Slike konflikter kan ofte løses ved å redusere grener slik at færre bladene er utøst i nabolandet massevis. Eiere av trær bør unngå krysset inn i tilstøtende tomter trim grener eller fjerne rusk uten å få tillatelse på forhånd fra grunneiere.