Er gass eller elektrisk bedre for varme boliger i Massachusetts?

October 20

Naturgass

Naturgass kan være mer effektive for hjem oppvarming i Massachusetts. Gitt den kalde vinteren i regionen, kan oppvarming kostnadene være svært dyrt. Ifølge statistikk fra Alliansen å spare energi, tilbyr naturgass de laveste oppvarmingskostnader i Massachusetts versus elektrisitet, propan og fyringsolje. Ifølge nasjonale rutenettet, naturgass er bedre for miljøet og reduserer vår avhengighet av fossilt brensel.

Elektrisk varme

Fordi elektrisk varme er drevet av den samme strømtypen som driver som resten av ditt hjem, må ingen ekstra kanaler levere varmen. Naturgass kan ikke være tilgjengelig i alle områder, da elektrisk varme er et relativt ren, billig alternativ. Det er billigere enn propan og fyringsolje og ville gjøre en utmerket andre valg.

Bunnlinjen

Natura gass er en mer effektiv og renere energikilde, men når det ikke er tilgjengelig, elektrisitet gir et godt alternativ.