Er det OK å vokse østerssopp Hickory eller lønn tre sagmugg?

December 13

Ubehandlet Hickory og lønn Sawdusts

Du kan bruke både hickory og lønn sagmugg for å vokse østerssopp. Østerssopp vokser på de fleste typer brede blad og løvtre logger og sagmugg laget av skogen.

Behandlet tre sagflis

Vokse ikke østerssopp i sagmugg som har samlet mens kutte tidligere behandlet hickory eller lønn skogen. Kjemikaliene som brukes til å behandle tre kan igle i sopp, slik at de blir forurenset. Også unngå å gjøre sagmugg fra tre som har hatt alle typer organisme vokser på.

Bunnlinjen

Ifølge østerssopp nettstedet er det viktig å bruke bare ren, tørr voksende materiale. Kjøpe blandet bred-blad eller løvtre sagmugg eller bruke sagmugg samlet samtidig kutte forurenset hickory eller lønn logger.