Enkel å installere jern gjerde

June 5

Enkel å installere jern gjerde

Installere et gjerde rundt gården kan gi et lag av sikkerhet for ditt hjem samtidig holde din pets og barn i hagen din. Har du mange alternativer å velge mellom når du bygger gjerdet, inkludert smijern fekting. Denne gjerde kan gi hjemmet ditt med en elegant og klassisk utseende. Du kan også kjøpe aluminium gjerder som er laget for å likne smijern gjerde, og installasjonen er egentlig det samme.

Planlegge utformingen

Planlegge utformingen av jern gjerdet er en av de viktigste delene av prosjektet som den sikrer at gjerdet installeres riktig, at du har riktig mengde materialer som trengs, og at den oppfyller alle lokale byggforskrifter. Et alvorlig problem i noen av disse områdene kan tvinge deg til å rive ned gjerdet. Kontakt din etat før du begynner prosjektet slik at du overholder alle gjeldende byggeregler om stilen til gjerde, gjerdet høyde og hvor langt tilbake gjerdet må angis fra din linje. Når du velger plassering for gjerdet, ta hensyn til spørsmål slik som trær og utendørs strukturer, inkludert skur, gjerdet må rutes rundt seg. Du må også velge plasseringen for gjerdet portene.

Utforme gjerdet

Merk plasseringen av hjørne innleggene for gjerdet ved å kjøre tre innsatsen i bakken om 3 feet bak gjerdet på hvert hjørne. Knytte en streng tett mellom hvert innlegg. Punktet der strengene skjærer i hvert hjørne viser plasseringen av hjørne innleggene. Måle og markere hvor linjen innlegg og gate innlegg på bakken mellom hjørne innlegg og følg produsentens instruksjoner om avstanden over gjerdet innlegg.

Angi gjerdestolper

Start sette gjerdet innlegg ved å grave hull for dem med et innlegg hull digger eller en skrue. Følg produsentens instruksjoner for dybden av hullet, en tommelfingerregel er å grave et hull som er minst en tredjedel lengden av gjerdet innlegg. Hell grus i bunnen av drenering hull og tamp grus ned. Kjøre tre stake i bakken i hvert hjørne og knytte streng tett til hver innsats, plasser den slik at den krysser over hull for gjerdestolpen. Dette gir en guide for innstillingen gjerdet innlegg slik at de er alle justert. Sett gjerdet innlegg en om gangen, fylle det første hullet partway med betong så plassere innlegget i betongen. Sjekk det lodd (loddrett rett), og plasser den slik at den ytre kanten er direkte mot strengen. Ferdig å fylle hullet med betong og kontrollere justeringen av innlegget igjen. Angi flere innlegg med denne metoden og at betongen angi for angitt på emballasjen.

Installere gjerdet og porter

Installere rekkverket på gjerdet. Avhengig av gjerdet du kjøpt, kan dette innebære å installere hele gjerde paneler mellom innlegg eller installere maskinvare, for eksempel parenteser, på gjerdet innlegg og installerer personlige skinnene for gjerdet. Etter gjerde er installert, installerer du portene for gjerdet. Igjen, følger produsentens instruksjoner, men dette innebærer vanligvis at maskinvaren for portene på gate innlegg så feste portene med maskinvaren.