Effekten av septiktank

December 10

En septiktank er en samling av komponenter som behandler avløpsvann som produseres av moderne hjem. Denne avløpsvann kommer fra mange forskjellige kilder: toalett, dusj, vask og apparater som oppvaskmaskin og vaskemaskin. Septiktank er en integrert del av en typisk septiktank.

Fjerne faste stoffer

En av hovedfunksjonene for septiktank er å fjerne faste stoffer, som matvarer, fra avløpsvann. Septiktank lagrer uorganiske faste stoffer for senere fjerning. Septik gir også en arena for bakteriell fordøyelsen av organisk stoff. Denne funksjonen av septiktank bidrar til å minimere tilstopping og feil i septiktanks avløpet feltet. Den reduserer også mengden arbeid som må gjøres av jorda rundt en septiktank. Dette er spesielt viktig i husholdninger som produserer mye avfall, som de utstyrt med avhending av søppel.

Regulatoriske mekanisme

I septik-systemer som bruker en pumpe å flytte avløpsvann inn i en drainfield, fungerer septiktank som en regulerende mekanisme for hele systemet. Mange septik inneholde flyter som måler vannstand og sender denne informasjonen til en tid-dose Kontrollpanel. Tid-dose kontrollpanelet styrer handlingene til avløpsvann pumpen, som frigjør avløpsvann inn i avløpet feltet. Septiktank er derfor regulerer flyten ut i avløpet feltet og minimere flom og andre forstyrrelser i systemet.

Emergency Alarm

I tillegg opprettholde daglig funksjonen av hele septiktank, spille septik en viktig rolle i å varsle hus problemer i systemet. De flyter som måler avløpsvann nivå i tanken vil sette av en alarm i hjemmet ved en uregelmessighet. I mange tilfeller er et hus i første bevissthet om et problem med sin septiktank. Septik kan også slå av egne pumper i nødstilfeller. Septik utføre disse funksjonene bare i septik-systemer som bruker en pumpe.

Flere flyt septik

Noen septik, referert til som "multi flyt" septik, kombinerer funksjonene til både septiktank og et avløp felt i en enkelt tank. Ikke bare gjør de samle og lagre uorganiske faste stoffer, de også fjerne virus og bakterier fra avløpsvann. En positiv effekt av flere flyt septik er at de eliminerer behovet for store områder av plenen eller annen eiendom skal brukes til et avløp felt.

Miljøpåvirkning

Viktigste effekten av septiktank er å gjøre miljøet et sunnere sted. US Environmental Protection Agency anslår at amerikanske husholdninger produserer mer enn 4 milliarder gallons av avløpsvann hver dag. Septik hjelpe å fjerne og eliminere skadelige agenter som ellers ville forurense grunnvann og kvalm dyr og mennesker. Ved å behandle våre kloakk, bidra de også til å gjøre miljøet mer estetisk tiltalende.