Bruker planter Nitrogen å Nitrogen gass?

August 31

Bruker planter Nitrogen å Nitrogen gass?

Nitrogen, eller N2, er den mest tallrike gassen i jordas atmosfære. Det er også et viktig næringsstoff livet; skjemaet i atmosfæren, men er relativt inert og dermed vanskelig for planter og dyr å bruke.

Betydning

Nitrogen er en viktig komponent i aminosyrer - byggesteinene til proteiner, og atomer syren som DNA og RNA. Derfor må alle kjente former for liv en kilde til nitrogen. Planter bruker ikke nitrogen å nitrogen gass; de bruker det for å gjøre de organiske forbindelsene trenger for DNA, RNA og protein syntese.

Funksjonen

Dessverre er nitrogen's elektron konfigurasjonen slik at selv den danner et diatomic molekyl med en trippel bånd mellom de to nitrogen-atomene. Denne strukturen er en svært lav-energi ordning og dermed ekstremt stabil, fordi en betydelig mengde energi er nødvendig for å bryte disse obligasjonene, så nitrogen gass er ganske nonreactive. For planter og dyr som mennesker bruke nitrogen, må vi først konvertere nitrogen i en annen form som vi kan bruke.

Effekter

I miljøet, kan nitrogen-innfesting bakterier konvertere nitrogen fra atmosfæren først i ammoniakk og så i nitrater. Planter bruker nitrater for å møte deres behov. For å gjøre gjødsel og opprettholde storskala jordbruk, har mennesker utarbeidet Haber - Bosch prosessen, en kjemisk reaksjon som konverterer nitrogen gass og hydrogen til ammoniakk - om enn på en høy pris i form av energien som kreves for å gjøre reaksjonen skje.