Bruke et Multimeter på en magnetventil

October 14

Bruke et Multimeter på en magnetventil

En magnetventil er en mye brukt gass og væske regulator passer for avløp og klimaanlegg. Den bruker et elektrisk signal for å betjene en interne membran som flyttes opp utsettes til elektrisitet. Dette eksponerer åpningene i ventilen ut til stikkontakten, og deretter membran lukkes når elektrisiteten er utkobling via en intern vår som presser mellomgulvet. Men må de elektriske signalene testes på anledningen for å sørge for at en sterk nok strøm angis for å arbeide ventilen.

Instruksjoner

•Start kraften til magnetventil hvis det ikke allerede er på. Multimeter kan bare teste en live strøm, som danner en midlertidig krets med objektet blir testet og ikke har et internt batteri å unngå crosstalk i sin egen interne ledninger som kan ødelegge målingene.

•Sett den røde sonde alligator klipp røde elektrisk innlegg på magnetventil. Uten å berøre røde sonden, knytte svart sonden til svart elektrisk innlegget på magnetventil. Hvis sonder touch mens en gjeldende kjører gjennom objektet, som kan forårsake en kortslutning i den multimeter intern sikring.

•Vri multimeter ringe til motstand og lytte etter en tone. Tonen vil indikere at kretsen testes er fullført, og tallet som vises blir motstanden i totale krets i ohm. Gjøre ringe å VAC for vekselstrømspenning. Vises er spenningen kjører gjennom kretsen.