Bruke en Fluke 87 Multimeter

December 30

Fluke 87 multimeter brukes til å måle nåværende, spenning, motstand og frekvens. Den har en automatisk avstenging valgmuligheten. Den multimeter input varslingsfunksjonen stopper brukere måle spenning, motstand, kapasitans eller diode verdier når fører er koblet til en gjeldende terminal. Fluke 87 multimeter gir sanne rms målinger som er riktig for forvrengt sinus-bølger og bølgeformer med ingen dc-forskyvning.

Instruksjoner

•Plasser apparatet i serien med krets etter bryte krets under testen. Sett inn sort ledelsen i COM terminalen. Sett inn den røde bly i mA/uA terminalen eller en terminal basert på forventede dagens utvalg. Lese displayet for gjeldende verdi.

•Sett svart leder inn COM terminalen og røde leder inn kapasitans terminal. Plasser sonder på hver side av kondensatoren og lese displayet for kapasitans verdien.

•Plasser sonder over bryteren boksen og koble svart ledelsen til COM terminalen og røde føre til spenning terminal å måle spenning over bryteren boksen. Måle vekselspenning først og deretter angi DC spenning innen AC spenning å få en mer nøyaktig lesing.

•Kople måleren signalkilde og trykk knappen Hz å måle bruksfrekvens. Trykk skråning å bytte mellom positive og negative skråningen.

•Opprette meter å måle frekvensen. Trykk knappen frekvens en gang for å måle driftssyklus.