Brønn vs vann fra springen

November 30

Godt vann er utdraget grunnvann på privat eiendom. Ifølge EPA 78 prosent av amerikanerne få sin offentlig vannkilde fra grunnvann. Hovedforskjellen er at offentlig vann fra springen er regulert av EPA og kontrollert av byen mens det er opp til eieren av brønnen å opprettholde at vann renhet.

Vannkilder

Ifølge CDC, grunnvann utgjør 30 prosent av alle tilgjengelige ferskvann på jorden. De fleste som bruker vann fra springen i USA får vann fra underjordiske kildene. Personlig brønner også ta ut vann fra grunnvann reservene. Andre vannkilder omfatter elver og innsjøer som bare står for 22 prosent av amerikansk forbruk, ifølge EPA.

EPA forskrifter

Vann fra springen er regulert av EPA til å opprettholde sikker standarder og hindre vannforurensning. Det er opp til byen for å opprettholde disse standardene og teste vannet regelmessig for å sikre at det er trygt å drikke. Brønner, men er ikke regulert av EPA og det er vels eier å opprettholde det og at det er trygt.

Vann sikkerhet

Vann fra springen er trygt å drikke på grunn av regelverket og testing. Godt vann kan være forurenset hvis ikke skikkelig vedlikeholdt. Godt vann kan være akkurat så trygt å drikke hvis eieren gjør testing og inspiserer godt cap regelmessig. Fagfolk kan leies å sørge for at vannet er trygt.