Bør jeg brenne Pine i min tre varmeapparatet?

December 19

Kreosot produksjon

Furu vedfyrte eller tre av noen eviggrønne kan produsere kreosot buildup. Kreosot er en klebrig stoff som overholder innsiden av skorsteinen eller vedfyrte ovnen. Det er en brannfare.

Varmen av brann

Du kan kontrollere kreosot buildup ved å holde ild brenner med store, lyse flammer. Ulmende brann, som vanligvis resultatet av wet tre, vil øke kreosot buildup. Hvis du må bruke furu, brenne brannen så lyst som mulig.

Bunnlinjen

Du kan bruke furu vedfyrte ovnen eller komfyren hvis du bruker tørt treverk og holde brannen svært lyse. Imidlertid kreosot buildup utløse skorstein brann, så bruk en annen tre hvis du har et valg.