Bomull plantevernmidler

March 2

Bomull planter er tropiske og subtropiske stauder som vokser opp i 15 til 20 fot høye i sitt opprinnelige habitat. I USA vokse bomull planter generelt fra 2 til 5 fot høy. Indeterminant plantene blomstrer hele året med mindre overfor ugunstig vilkårene som sykdom eller tørke. En rekke plantevernmidler hjelp kontrollere ugress i bomull.

Typer

UCLA forlengelse viser bruk av prometryn, glyfosat, paraquat og pendimethalin som bomull plantevernmidler. Disse kjemikaliene selges under ulike merkevare- og produktnavnene.

Beskrivelse

Produkter som inneholder prometryn er før fremveksten plantevernmidler som retard marihuana frø spiring og holde ugress fra fremvoksende. Både glyfosat og paraquat er etter fremveksten plantevernmidler brukes på aktivt voksende ugress. Pendimethalin er en kjemisk på jord før bomull plante.

Metode for bruk

Gjelde bomull plante før spiring eller når planter er om lag 2 inches høy prometryn produkter. Unngå å bruke på sand eller leirjord jord. Paraquat og glyfosat er best brukt når ugress er ca 6 inches høy. Bruke nøye siden drift kan skade ikke mål planter. Innlemme plantevernmidler med pendimethalin i jord ca 140 dager før planting, som anbefalt av UCLA forlengelse.