Bissell Quicksteamer reparasjon

December 30

The Bissell co produserer en teppe steam-rengjøring maskin som du kan bruke til å holde din gulvtepper ren og ser nye. Damprensere er spesielt nyttige for familier med barn eller dyr. Hvis maskinen bryter eller slutter å fungere, må du reparere den så snart som mulig. Hvis maskinen fremdeles ikke fungerer, kan du se noen profesjonelle reparasjon.

Instruksjoner

•Vri Bissell av og koble den.

•Fjern rengjøring tanker ved å trekke hver av dem rett opp og fra maskinen. Avsette tankene.

•Vri maskinen på siden slik at du kan se bunnen av maskinen. Fjerne pensel dekselet ved å skru ut den med en Phillip skrutrekker.

•Fjern enden cap fra pensel ved å trekke den av. Fjerne pensel fra maskinen.

•Bevegelsessensoren av alle lo og hår fra rundt baren pensel. Du må bruke saks. Disse hår og lo kan tette maskinen.

•Fjern beltet fra maskinen hvis den er ødelagt.

•Installer erstatning beltet ved å pakke en ende rundt motoren skivene og den andre enden rundt baren pensel.

•Skyv baren pensel tilbake til maskinen og trykk på endestykket på apparat å Lås det på plass. Skru pensel dekselet tilbake på bunnen av maskinen.