Betydningen av fotosyntese & respirasjon

February 3

Betydningen av fotosyntese & respirasjon

Fotosyntese og cellular respirasjon er to av kjemiske prosesser mest grunnleggende plante livet; tidligere butikker sollyset som kjemisk energi, mens sistnevnte seletøy energien i sukker for andre prosesser i cellen.

Typer

Fotosyntese og cellular respirasjon er på noen måter motsatt av hverandre. Under fotosyntese bruker anlegget solenergi for å lage sukker fra molekyler av karbondioksid og vann. Under cellular respirasjon tar anlegget energi fra sukker, bryte dem ned i CO2 og vann i prosessen.

Betydning for planter

Fotosyntese og cellular respirasjon er uunnværlig for planter fordi de, som alle andre former for liv, trenger energi til å overleve og vokse. Uten fotosyntese, kunne ikke anlegget hente karbon nødvendig for organiske forbindelser eller sukker nødvendig cellular respirasjon. Uten cellular respirasjon, kunne ikke anlegget få energi må finnes.

Betydning for mennesker

Disse to kjemiske prosesser er like uunnværlig for mennesker, fordi uten planter, vi ikke kunne overleve. Alle maten kommer direkte eller indirekte fra planter og fossilt brensel som kull og olje dannet fra restene av fotosynteseaktiviteten organismer.