Aerobic avfallsbehandling septisk Systems

August 11

Aerobic Avfallsbehandling systemer er laget til sammenbrudd avløpsvann. Avløpsvannet er behandlet med kjemikalier som kalsium hypokloritt (en bleaching agent) før blir avhendet.

Funksjoner

Aerobic renseanlegg bruker oksygen for å bryte ned organisk materiale, ifølge University Minnesota.The oksygen gir et rikt miljø for bakterier, som beiter på avløpsvannet innenfor behandling enheten.

Forbehandling

Aerobic systemer kan inneholde en forbehandling prosess reduserer faste stoffer i aerobic enheten. Forbehandling prosessene omfatter et trash fellen, som hindrer tilstopping av en aerobic enhet.

Funksjonen

En aerobic samler inn og behandler husholdning avløpsvann. Dette inkluderer vann fra dusj, toaletter og vasker.

Disposisjon

Når avløpsvannet har blitt behandlet i lufting kammeret og faste stoffer har vært separert fra væske, desinfiseres avløpsvann (havområdets) deretter. Avløpsvann kan deretter brukes for overflate vanning eller dryppe felt.