Trenger jeg tillatelse til å helle betong uteplass?

August 2

En tillatelse er ikke automatisk pålagt å bygge en på-grade patio, betong, murstein eller annet materiale. Kravene varierer i lokale myndigheter, alt fra avslappet til strenge.

Patio høyde

De fleste jurisdiksjoner gjør et skille mellom på førsteklasses og oppvokst strukturer. Høyden regnet over-grade varierer i kommunene. I noen tilfeller kan det kreves en tillatelse utover en gitt størrelsesgrense. Et unntak er der det er restriksjoner på utviklingen i sonen, som en miljøvernssonen eller utgraving bekymringer.

Patio fasiliteter

Strukturelle endringer i huset generelt utløse behov for tillatelse. Hvis patio blir lukket eller dekket, er en tillatelse sannsynligvis nødvendig. Dette omfatter å legge til en dør til terrassen. Endre en dør, men bruker en eksisterende åpning krever ikke en tillatelse. Legger avsetninger for patio lys kan kreve en elektrisk tillatelse.

Byggetillatelser og Zoning tillatelser

Strukturelle endringer krever byggetillatelse. Endringer på utsiden av huset er arealbruk zoning problemer. I enkelte områder kan det også være nettstedproblemer som fører til begrensninger. Sjekk din lokale koder før antar at ingen tillatelser kreves for terrassen eller tilknyttet anleggsvirksomhet.