Hvordan tilbakestiller jeg en Brinks 5112D elektronisk Safe?

October 16

Brinks modell 5112D er en elektronisk vegg trygt utformet for hjemme- eller installasjon. Når trygt installeres nylig, bruker en fabrikk-sette passord. Fabrikkinnstilt passordet er ikke unikt for hver trygg, så det ikke er en sikker kode. Brinks anbefaler tilbakestille passordet så snart som mulig til noe som er sikrere. Når et personlig passord er tilordnet, fungerer ikke lenger fabrikken koden for å åpne safen. Passordet kan endres når som helst, og så ofte som nødvendig.

Instruksjoner

•Tast gjeldende passordet på tastaturet. Trykker du "A".

•Trekk håndtaket for å åpne safen.

•Trykk på knappen liten rød hukommelse ligger på innsiden av safen. Tastaturet piper to ganger og den gule Lysdioden tennes, som angir at trygt er klar til å akseptere en ny kode.

•Tast nye passordet på talltastaturet. Passordet må være mellom tre og åtte sifre.

•Trykk "B"-tasten på tastaturet for å lagre det nye passordet. Tastaturet piper to ganger og den gule Lysdioden tennes for å indikere at passordet er tilbakestilt.