Hvordan installere underjordisk Elektrisk ledning

April 8

Når du installerer underjordisk Elektrisk ledning, er det viktig å bruke riktig kabel for aktiviteten. Underjordiske feed (UF) kabel er spesielt designet for å bli begravet i bakken. Kabelen er ledere står i solid termoplastisk isolasjon som er både sollys - og fuktighet-resistente. UF er mer økonomisk å installere fordi det er ikke nødvendig å legge den i rør.

Instruksjoner

•Kontroller med din lokale kommune for direkte begravelse reglene før du installerer din underjordiske Elektrisk ledning. Avhengig av din nasjonale forskrifter må direkte begravelse wire plasseres 18-24 tommer t.

•Dig din grøft for å installere din underjordiske Elektrisk ledning. Bruk en trenching spade til å grave din grøft for å dybden som en kommune krever.

•Lay underground elektrisk kabelen i grøften som du gravd i trinn 2. Underground feed Elektrisk ledning er spesielt designet for å være begravd under bakken uten behov for kanal.

•Dekk underjordiske elektriske ledningen med skitt fjernet fra grøften i trinn 2.

Tips og advarsler

  • Kontroller at du vet hvor noen avløp eller elektriske kabler er gravlagt i hagen din før grave noen skyttergravene for din ny kabel.