Hvordan du Wire en bryter til en Plug

May 14

Hvordan du Wire en bryter til en Plug

Hvis du har en elektrisk enhet som ikke har sin egen bytte men må kobles til en stikkontakt, wire en bryter til pluggen å gjøre ting enklere. Et enkelt innebygd bytte lett til wire og krever minimal tid.

Instruksjoner

•Trekk enheten fra stikkontakten. Arbeid aldri på en live elektrisk krets.

•Skjære ledning som fører til pluggen på punktet hvor du vil installere bryteren. Trekk fra hverandre to fører av ledningen i begge ender av kuttet slik at de er atskilt for en tomme eller så.

•Sett endene av fører til wire strippere og fjerne en halv-tommen wire fra begge fører på hver ledning.

•Åpne din bryteren ved å fjerne skruen på siden eller nederst på bryteren. Ulike typer innebygd brytere har forskjellige konfigurasjoner.

•Løsne sett skruene på innsiden av bryteren med en skrutrekker. Løsne dem nok som bare endene av din ledninger skyve under. Festeskruene i bryteren vil kobles til hverandre, to på hver ende av bryteren.

•Ta fører fører til plugg og skyv én ledelsen under hver skru på en ende av bryteren - det spiller ingen rolle hvilken ende av bryteren, eller fører går under hvilke skruen. Stram festeskruene med din skrutrekker.

•Koble fører fra den andre siden av ledningen til andre festeskruene på samme måte.

•Sett dekselet tilbake på bryteren, sett i skruen og stram den å holde dekselet på plass.