Hvordan å reparere et løs plast rør

August 9

Mange ganger nøtter som holder plast drenere rørene sammen kan bli løs. Spesielt hvis varene er lagret under vasken rørene kan skyves og over tid kan løsne. Fikse løs plast drenere rørene kan oppnås ved selv nybegynnere i bare noen få minutter, og med et minimum av verktøy. Vanligvis er det tre stykker i avløp avløp for en vask. Alle tre bør sjekkes og strammet selv om bare én synes å være løs.

Instruksjoner

•Examine drain rør under vasken og bli kjent med de ulike delene. Det bør være en rett rør som kommer fra bunnen av avløpet. Rett rør kobles til en buet pipe kalt p-trap. P-trap kobles vanligvis til en annen rett rør som går inn i veggen. Delene holdes sammen med plast nøtter på hvert koblingspunkt.

•Grasp rette rør med ett sett slip-joint tang og bruke andre slip-joint tang for å stramme mutteren som forbinder den rett rør p-trap. Over trekk ikke eller trådene kan bli skadet.

•Hold p-trap med ett sett av slip-joint tang og bruk det andre settet av slip felles tang for å skru mutteren som forbinder p-trap rett rør som går inn i veggen. Igjen ikke over trekk mutteren.

•Hold rett rør som går inn i veggen med ett sett med tenger og andre settet skru mutteren som kobler den rett rør til avløp i veggen.