Hvor å Test røyk & varme åpninger

June 23

Hvor å Test røyk & varme åpninger

Varmen og røyken kanaler brukes som en sikkerhetsfunksjon i mange brann sikkerhetssystemer. Systemer varierer, men generelt vents gir en rømningsvei for varme og røyk, som fjerner korridorer for mennesker som er fanget i bygningen. Disse ventilasjonsanlegg er må testes på regelmessig basis, vanligvis årlig. Hver stat brannvesenet oppretter en egen forskrift.

Instruksjoner

•Inform folk i bygningen som en test skal utføres. Noen ventilasjonsanlegg er koblet til brannalarmen, og kan utløse den.

•Les over instruksjonene fra produsenten. Hvis du ikke har dem, kan du kontakte produsenten for en ny kopi. De fleste systemer bruker en lignende metode for testing, men det kan være varianter.

•Naviger til åpningene på taket, og manuelt trekke håndtaket. Vents bør flytte til åpen posisjon enkelt og uten for mye innsats.

•Test automatisk åpning av åpninger ved å bruke varme smeltemetallegeringer stripen som binder vents sammen. Lys en lang pinne og holder flammen til strip. Når stripen har smeltet, åpnes automatisk vents.

Tips og advarsler

  • Produsenten av ventilen skal levere erstatning smeltemetallegeringer strimler når testing utføres i henhold til lokale forskrifter, ifølge den amerikanske brann administrasjonen.
  • Når maskinen automatisk åpner, bør du holde hendene langt borte fra den.