Hva er termisk oppvarming?

December 1

Termisk oppvarming kan bare defineres som bevegelse molekyler og atomer i saken som produserer energi. På grunnivå er dette hvordan energi som varme opprettes.

Kinetisk energi

Forstå termisk energi er også om forstå hvordan kinetisk energi er relatert til prosessen. Når du legger varme til et objekt, øker temperaturen den kinetiske energien til molekylene i objektet. Så som molekyler øker i kinetisk energi, stiger termisk oppvarming eller temperatur objektets.

Termodynamikk

Termodynamikk er det neste trinnet i prosessen med å forstå hvordan termisk energi fungerer. Energi opererer ved bestemte prinsipper som definerer temperatur, transformasjonen av energi, hvordan varmen forverres og teorien om hvordan termisk energi opphører å eksistere sammen.

Temperatur

Temperaturen er også en viktig faktor med termisk energi fordi temperaturen er resultatet av arbeidet som er opprettet gjennom kinetisk energi.

Solenergi

Solen skaper de fleste av termisk varmen som jorden mottar. Denne varmen kan behandles gjennom bruk av teknologi i elektrisitet eller energi til varme boliger.

Geo energi

Geo energi stammer fra termisk energi i jorden. Normalt oppstår denne typen termisk oppvarming fra radioaktiv nedbrytning av mineraler og solenergi absorbert på overflaten av jorden.